AKTIVITETSOMRÅDER

Barslund nyder stor respekt hos kunder og bygherrer i Danmark såvel som Sverige. Vi har dertil skabt et professionelt partnerskab til et lang række udenlandske aktører fra store dele af europa.
Vi påtager os opgaver af flere forskellige størrelser og kompleksitet, og arbejder både med fag-, hoved- og totalentrepriser. Inden for alle vores arbejdsområder udfører vi både nyanlæg og renovering.
Når vi benytter underentreprenører, anvender vi kendte underentreprenører, som vi før har samarbejdet med og tager naturligvis ansvaret for deres leverance.

Når du vælger Barslund som din entreprenør, kommer du til at nyde godt af vores store know-how og tekniske ekspertise. Vi holder os opdateret på den nyeste teknologi, og bruger de nyeste maskiner ude på pladserne. Barslund styrer projekterne sikkert i mål ved hjælp af af vores unikke kvalitetsstyringssystem. Miljøhensyn lægger vi ligeledes stor vægt på, både når vi projekterer og imens arbejdet står på. Det skaber gevinst for alle.

Vores arbejdsområder er følgende:

TRAFIKAL INFRASTRUKTUR

 • Store infrastrukturanlæg
 • Veje, stier og asfaltarbejder
 • Jernbaner
 • Støjskærme
 • Støttevægge
 • Autoværn
 • Broer

MILJØ- OG FORSYNING

 • Genbrugspladser
 • Regn- og spildevandsledninger
 • Vandledninger
 • Klimasikring inden for regnvand

JORD OG GEOTEKNIK

 • Jordarbejder
 • Byggegruber
 • Jordoprensninger
 • Spuns- og indfatningsvægge
 • Grundvandssænkning

KULTUR OG BYRUM

 • Torvepladser
 • Parker
 • P-pladser
 • Belægninger
 • Sports- og idrætsanlæg
 • Små infrastrukturanlæg

EL, VARME OG KOMMUNIKATION

 • Fjernvarmeledninger
 • Høj- og lavspændingsledninger i jord
 • Kommunikation
 • Gasledninger

VANDBYGNINGSOPGAVER

 • Grønne vådområder
 • Kystsikringsarbejde
 • Havne- og kajanlæg
 • Havledninger

BYGGEMODNING

 • Mindre infrastrukturanlæg
 • Forsyninger i jord
 • Nedrivning

LANDMÅLING

 • Betonarbejde
 • Opførsel af bygninger
 • Vejbyggeri
 • Jordarbejde