fbpx

VATTENBYGGNADSUPPDRAG

Barslund har stor erfarenhet inom området vattenbyggnadsuppdrag. Vi har specialiserat oss inom följande:

  • Gröna våtmarker
  • Kustsäkringsarbeten
  • Hamn- och kajanläggningar
  • Havsledningar

Vid Barslund har vi den stora erfarenhet som krävs när projekt ska utföras i eller runt vatten.
De senaste årens våldsamma skyfall och stormar har ökat efterfrågan på och nödvändigheten av att både reparera och förebygga eventuell förstörelse.
Vi hjälper till att hitta de rätta innovativa lösningarna på stora såväl som små vattenbyggnadsuppdrag.

Du kan se våra vattenbyggnadsreferenser här