TOTALENTREPRENÖR

Barslund är en av de ledande entreprenörerna i branschen och har mycket stor erfarenhet inom utförande av totalentreprenader. Vi engagerar oss djupt i projekten. Vi besitter stor yrkesmässig expertis, och skapar ofta nya lösningar för mindre pengar eftersom vi utnyttjar resurser och maskiner så effektivt som möjligt. Detta säkerställs av vårt LEAN-baserade kvalitetssystem samt vår systematiska kunskapsinsamling. Den förmedlar vi vidare ut till alla projektets intressenter.

Vi kvalitetssäkrar och ser till att alla avtal följs, och därmed kan arbetet levereras i rätt tid. Våra kunder får bl.a. en daglig uppföljning av tidsplaner och ekonomi. Hänsyn till miljön inarbetas också i projektet med hjälp av vårt miljöstyrningssystem ”Renare teknik”.

Vi har mångårig erfarenhet av att samarbeta med myndigheter och ta hänsyn till de boende när vi realiserar projekten. Vi erbjuder naturligtvis också att ta ansvaret för underentreprenörer. Av samma skäl är Barslund en stabil och populär samarbetspartner för våra kunder.

Som totalentreprenör tar vi oss gärna an mångsidiga uppdrag i olika storlekar.
Läs mer om våra referenser här

LINKS