VÄGENTREPRENÖR

Som vägentreprenör avlägsnar vi inte bara stenarna på er väg. Vi är en av Danmarks ledande vägentreprenörer, och sätter en ära i att hålla oss uppdaterade med den nyaste kunskapen, tekniken och maskinkraften.

Vi accepterar uppdrag av varierande storlekar. Som professionell vägentreprenör planerar och genomför vi säkert och effektivt alla vägentreprenader med hjälp av vårt eget specialutvecklade LEAN-projektstyrningssystem. Systemet är utarbetat på en så pass hög nivå att ISO 9001- och ISO 14001-certifiering kan uppnås.

Alla projekt utförs av erfarna och skickliga medarbetare som löpande efter- och vidareutbildas – så att de alltid ligger i framkant med kunskap, lagstiftning, säkerhet och miljöansvar.

Läs mer om våra referenser och framgångsrika vägentreprenader här

LINKS