BARSLUND FÖRBÄTTRAR AVLOPPSLEDNINGEN

På Barslund har vi stor erfarenhet av reparation, byte och nya rörledningar för avlopp. Som avloppsentreprenör är vi en flexibel, välfungerade och kunnig samarbetspartner. Vi utför alla typer av uppdrag professionellt och med säker hand på uppdrag av såväl offentliga som privata byggherrar.

Vi planerar kunskapsbaserat och omsorgsfullt varje enskilt projekt eftersom vi vet att ett grundligt och välgenomtänkt förarbete möjliggör ett konkurrenskraftigt pris och bästa möjliga resultat för kunden. Vi har en egen maskinpark och egen verkstad och utvärderar löpande varje enskild arbetsprocess i projektet från en ekonomisk, teknisk och tidsmässig vinkel.

Vi kommer även gärna med förslag på förändringar till det bättre. Barslund hittar nämligen lösningar där andra ser problem.

Vår personals rollfördelning är tydlig och fastställd på förhand. Vår personal i avloppsentreprenöravdelningen är skicklig och utbildad inom fackområdet.
Som företag värderar vi efter- och vidareutbildning högt så att alla följer med i utvecklingen.

Se våra referenser här

LINKS