fbpx

MILJÖ OCH FÖRSÖRJNING

Inom miljö- och försörjningsområdet har vi specialiserat oss inom följande områden:

  • Klimatanpassningsprojekt
  • Återbruksplatser
  • Regn- och spillvattenledningar
  • Vattenledningar

Barslund erbjuder ett kompetent utförande av miljö- och försörjningsprojekt.  Vi etablerar bl.a. återbruksplatser och har stor erfarenhet av hantering av vatten-, regn-, och spillvattenledningar i olika projektsammanhang. Dessutom utför vi klimatsäkring inom regnvattenområdet, exempelvis LAR-anordningar, som är ett sätt att hantera regnvatten så nära källan som möjligt.

Du kan se våra miljö- och försörjningsreferenser här