fbpx

EL, VÄRME OCH KOMMUNIKATION

Inom området el, värme och kommunikation har vi specialiserat oss inom följande områden:

  • Fjärrvärmeledningar
  • Hög- och lågspänning i marken
  • Gasledningar

Ledningsarbeten som berör el, värme och kommunikation, är vi vid Barslund specialister på. Det gäller bl.a. fjärrvärmerör, transmissionsledningar, ledningsrör, etablering av stora ledningar över större sträckor, uppgrävning av rör, tryckbärande anordningar samt rör- och ledningsgrävningar. Eftersom vi har utfört många projekt inom detta område har vi överblick och ett stort fokus på säkerhet och lämpliga förutsättningar genom hela arbetsprocessen.

Du kan se våra el-, värme- och kommunikationsreferenser här