fbpx

AKTIVITETSOMRÅDEN

Hos Barslund säkerställer vi goda kundupplevelser i en säker och sund miljö.

Vi åtar oss uppdrag av varierande storlek och komplexitet, och arbetar både med yrkes-, huvud- och totalentreprenader. Inom alla våra arbetsområden utför vi både nybyggnation och renoveringsarbeten. När vi använder oss av underentreprenörer, använder vi kända underentreprenörer som vi har samarbetat med tidigare.

När du väljer Barslund som din samarbetspartner, kommer du att kunna dra nytta av vårt stora kunnande och vår tekniska expertis. Vi håller oss uppdaterade inom den senaste teknologin och använder de senaste maskinerna på arbetsplatserna. Vi leder projekten i mål på ett säkert sätt med hjälp av våra kvalitetssäkringssystem. Vi lägger även stor vikt vid miljöhänsyn, både när vi projekterar och medan arbetet pågår. Det skapar vinst för alla.

Våra arbetsområden är följande:

INFRASTRUKTUR

 • Stora infrastrukturanläggningar
 • Vägar, spår och asfaltarbeten
 • Järnvägar
 • Vägräcken
 • Broar

MILJÖ OCH FÖRSÖRJNING

 • Klimatanpassningsprojekt
 • Återbruksplatser
 • Regn- och spillvattenledningar
 • Vattenledningar

KULTUR OCH STADSRUM

 • Torgplatser
 • Parker
 • Parkeringsplatser
 • Beläggningar
 • Sport- och idrottsanläggningar
 • Små infrastrukturanläggningar

JORD OCH GEOTEKNIK

 • Markarbeten
 • Byggropar
 • Marksaneringsarbeten
 • Spont- och stödväggar
 • Grundvattensänkning

EL, VÄRME OCH KOMMUNIKATION

 • Fjärrvärmeledningar
 • Hög- och lågspänning i marken
 • Gasledningar

VATTENBYGGNADSUPPDRAG

 • Gröna våtmarker
 • Kustskyddsarbeten
 • Hamn- och kajanläggningar
 • Havsledningar

MARKEXPLOATERING

 • Mindre infrastrukturanläggningar
 • Markförsörjning

MÄTTEKNIK

 • BIM/VDC
 • 3D-laserscanning
 • 4D-simulering
 • Utsättning
 • Topografisk uppmätning
 • Drönarflygning
 • Maskinstyrning