TJÄNSTER

Med Barslund får du en av landets största och mest erfarna aktörer inom anläggningsentreprenader med i laget. Vi reser runt mycket och har egna kontor i Malmö, Kvistgård och Fredericia. Vi är helt enkelt en kompetent partner när du ska realisera ditt projekt.

Vi täcker ett brett spektrum av entreprenörsuppdrag av varierande storlek. Stora och komplexa totalentreprenader, huvudentreprenader och mindre fackentreprenader inom anläggningsarbeten, energiförsörjningsarbete, idrottsanläggningar, järnvägar, hamnbyggnad, spontarbeten, lantmäteri m.m.

Vårt effektiva projektledningssystem ”Det välplanerade projektet” är baserat på LEAN-metoden. Det är specialutvecklat för Barslund och vi kan med det konstant hålla ett öga på arbetsprocesser, projektets framskridande och inte minst säkerställa den höga kvalitet vi är kända för att leverera.

Läs mer om vårt Kvalitetssäkringssystem och Arbetsområden.