TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Av mätningar utför vi

Situations- och nivelleringsplaner.

Ledningsregistrering av fjärrvärmeledningar, vattenledningar, elkablar, dränering etc.

Mätning och beräkning av ytor och volymer vid jord- och beläggningsarbeten.

Utsättning utförs för

Ledningsarbete som avlopp, gas, vatten etc.

Beläggningsarbete för etablering av ex kantsten, asfalt etc.

Utrustning och IT-program

Vi förfogar över de senaste instrumenten och programmen så att vi ska kunna lösa uppdragen så snabbt och säkert som möjligt.

Vi kan leverera data digitalt i olika format, bl.a. dwg, dxf, dgn m.fl.

Mätutrustning

Servostyrda robottotalstationer (Trimble S6 och SPS930)

GPS (Trimble R10 och SPS985 GNSS RTK Rover)

Drönare (Sensefly Ebee RTK)

Nivelleringsinstrument, både digitala och analoga (Leica DNA03)

– och mycket annat.

Cad-program

Microstation/Inroads och AutoCAD Civil 3D m.fl.

Lantmäteri- och beräkningsprogram

Trimble Business Center, SGB Geo och SDL m.fl.

LINKS