REFERENSER

Vid Barslund är vi specialister på att lösa ett brett utbud av uppgifter inom byggbranschen i privat såväl som offentlig regi.

Vi är stolta över att kunna erbjuda en god service med rådgivning, projektledning samt leverans av högkvalitativa projekt till våra kunder.

Projekten utförs av våra duktiga och erfarna medarbetare som kontinuerligt vidareutbildas och har den senaste tekniska och yrkesmässiga kunskapen.

Du kan se ett urval av våra projekt nedan:

INFRASTRUKTUR
MILJÖ OCH FÖRSÖRJNING
KULTUR OCH STADSRUM
JORD OCH GEOTEKNIK
EL, VÄRME OCH KOMMUNIKATION
VATTENBYGGNADSPROJEKT
MARKEXPLOATERING