REFERENSER

På Barslund är vi specialister på att lösa ett brett spektrum av uppdrag inom större infrastrukturer, energiförsörjning och mindre infrastrukturer i hela Danmark.

Entreprenaderna utförs av våra skickliga och erfarna medarbetare som löpande uppdateras avseende de senaste tekniska och yrkesmässiga framstegen samt efter- och vidareutbildas.

Du kan se ett urval av våra projekt nedan:

INFRASTRUKTUR
JÄRNVÄGAR

ENERGIFÖRSÖRJNING
MARKEXPLOATERING
LANDSKAP
IDROTTSANLÄGGNINGAR