Vognmandsmarken

Bygherre: AAB
Entrepriseform: Fagentreprise
Entreprisesum: Kr. 16.6 mio.
Anlægsperiode: 2016-2017
Rådgiver: Lemming & Eriksson

Info

Oversigt

Byggesagen omhandler renovering af udendørsarealet omkring AAB boligblokken i Ryparken ved Vognmandsmarken i København.

Entreprisen omfatter udskiftning og ny anlægning af ledninger samt ombygning og opgradering af legepladser og udenoms arealer fordelt på de 3 gårdspladser. Arbejdet udføres i konsortium med Juul & Nielsen A/S.

Hovedmængder

● 5.000 m² asfaltopbrydning
● 6.200 m² muldjordsarbejder
● 5.000 m³ råjordsarbejder
● 6.500 m² bortskaffelse af sand og grus
● 2.200 m³ udgravning
● 500 m etablering af regnvandskloakledninger
● 1.000 m² permeabel kunststofbelægning
● 1.500 m kantafgrænsning
● 150 m støttemurselementer
● 2.000 m² permeabel flisebelægning

Tilbage til referencer