Vikhem IV exploatering

Beställare: Staffanstorp Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma SEK 52,4 miljoner
Entreprenadperiod: 2017-2021

Info

Projektet avser exploatering för en del (4. etappen – Barslund utförde även etapp 3) av ett nytt bostadsområde i Staffanstorp som består av före detta åkermark. Entreprenaden innebär anläggande av allmän plats (gator och park), VA, bullerplank och schakt till ledningsägare m.m. för ett nytt exploateringsområde. Arbetet är uppdelad i:

Huvuddel A – Byggator, VA, belysning samt parkarbeten
Huvuddel B – Färdigställande gatumark
Huvuddel C – F¨rdigställande av Vendelparken

Tillbake till referenser