Veberöd-Björnstorp

Beställare: Lund kommun & VA-Syd
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 13,6 mio
Anläggningsperiod: 2014-2015

Info

Reningsverket i Veberöd ska läggas ner och avloppsvattnet pumpas till Björnstorps pumpstation.

Entreprenaden omfattar anläggning av ca 5km tryckavloppsledning, 2 km självfallsledning, 3,5 km vattenledning och tomrör för senare dragning av optofiber.

Tillbake till referenser