Västa Industruområdet Skurup

Beställare: Skurups Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma SEK 5,7 miljoner
Entreprenadperiod: 2017

Info

Entreprenaden avser exploatering för en ny del av Västra industriområdet i Skurup och omfattar gatu-, VA-, el och kanalisation-, planterings- och belysningsarbeten.

Tillbake till referenser