Västa Industruområdet Skurup

Beställare: Skurups Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma SEK 5,7 miljoner
Entreprenadperiod: 2017

Info

Översikt

Entreprenaden avser exploatering för en ny del av Västra industriområdet i Skurup och omfattar gatu-, VA-, el och kanalisation-, planterings- och belysningsarbeten.

Huvudmängder
  • 7.700 m³ borttagning av markvegetation och jordmån
  • 450 st. fällning av träd
  • 2.200 m² röjning av buskage
  • 15.000 m³ schakt
  • 4.600 m² geotextil
  • 12.000 m² växtbädd för gräs, buskar och träd

Tillbake till referenser