Väg 23 Älmhult-Ljungstorp

Beställare: Trafikverket
Entreprenadssumma: SEK 72,4 miljoner
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadperiod: 2018-2019

Info

Översikt

Projektet avser åtgärder på befintlig väg 23 mellan Södra Ringvägen vid Älmhult i söder och väg 656 mot Holkya i norr. Totala sträckan är 15,5 km. Vägen breddas med omkörningssträckor 2+1 på sammanlagt 5 km, korsningar anpassas samt vänstersvängsfält och vägöglor anläggs. Hela sträckan förses med mitträcke och viltstängsel. Arbetet innefattar även anläggning av en bullervall och parallellvägar eftersom anslutningar avstängs.

Huvudmängder
  • 1 st. breddning av betongbro
  • 150.000 m² fräsning asfalt
  • 15.800 st. borttagning av stubbar
  • 12.000 m³ borttagning av markvegetation och jordmån
  • 85.000 m³ schakt
  • 82.000 m² geotextil
  • 21.000 m³ förstärkningslager
  • 50.000 m² bärlager
  • 173.000 m² asfaltsbeläggning slitlager

Tillbake till referenser