Väg 23 Älmhult-Ljungstorp

Beställare: Trafikverket
Entreprenadssumma: SEK 72,4 miljoner
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadperiod: 2018-2019

Info

Projektet avser åtgärder på befintlig väg 23 mellan Södra Ringvägen vid Älmhult i söder och väg 656 mot Holkya i norr. Totala sträckan är 15,5 km. Vägen breddas med omkörningssträckor 2+1 på sammanlagt 5 km, korsningar anpassas samt vänstersvängsfält och vägöglor anläggs. Hela sträckan förses med mitträcke och viltstängsel. Arbetet innefattar även anläggning av en bullervall och parallellvägar eftersom anslutningar avstängs.

Tillbake till referenser