Vadbroledningen

Bygherre: Nordvand A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 7,8 mio.
Anlægsperiode: 2010
Rådgiver: Rambøll A/S

Info

Oversigt

Eksisterende kloakledning i Vadbro til tilslutning til overløbsbygværk i Ericavej, og overløbsledning til Vangederenden, har for lille kapacitet. For at forbedre kapaciteten på strækningen er der på de første ca. 400 m fra tilslutning i Vadbro til stationsområdet etableret en ny kloakledning lidt højere og parallelt med den eksisterende V800 Kloakledning. Fra Stationsområdet og nedstrøms er den eksisterende V800 kloakledning erstattet med større ledninger i dimensionen ø1200 til ø1600 mm.

Hovedmængder
  • 850 m betonledninger Ø1200-Ø1600
  • 9 stk. betonbrønde
  • 7.000 ton bortkørsel af jord
  • 1.300 m² asfaltarbejder