VA Utbyggnad Vombs by – Veberöd

Beställare: VA SYD
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: 32,6 Mill SEK
Entreprenadperiod: 2018-2019

Info

Översikt

Objektet avser nyanläggning av överföringsledningar för vatten och spillvatten, till största delen tryckledningar, mellan Vombs by och Veberöd.

Det ingår även anläggning av vatten- och spillvattenledningar inom Vombs by samt tre stycken spillvattenpumpstationer.

Huvudmängder
 • 3 st. avloppspumpstationer
 • 22.600 m³ schakt
 • 17.000 m³ fyllning
 • 5.700 m² ledningsbädd
 • 6.500 m³ förstärkningslager
 • 36.000 m² obundet bärlager
 • 8.500 m² slitlager grus
 • 7.100 m² slitlager asfalt
 • 38.000 m² återställning av ytor
 • 4.700 m PE-vattenrör
 • 7.000 m PE-avloppsrör
 • 9.100 m borrade PE-ledningar
  för vatten och avlopp
 • 250 m självfallsledning

Tillbake till referenser