VA Utbyggnad Vombs by – Veberöd

Beställare: VA SYD
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: 32,6 Mill SEK
Entreprenadperiod: 2018-2019

Info

Objektet avser nyanläggning av överföringsledningar för vatten och spillvatten, till största delen tryckledningar, mellan Vombs by och Veberöd.

Det ingår även anläggning av vatten- och spillvattenledningar inom Vombs by samt tre stycken spillvattenpumpstationer.

Tillbake till referenser