VA-utbyggnad Vombs by, Veberöd

Beställare: VA SYD
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma 32,6 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2019-2020

Info

Objektet avser nyanläggning av överföringsledning för spillvatten, till största delen tryckledning, och delvis vatten, mellan Vombs by och Veberöd. Även vatten- och spillvattenledningar inom Vombs by ingår.

I projektet ingår anläggandet av ett trycksatt spillvattensystem, dricksvattenanläggning samt två stycken spillvattenpumpstationer för lågtrycksanläggning som omfattar totalt 36 LPS anslutningar. Projektet är en del av VA Syds utbyggnad av VA på landsbygden.

Tillbake till referenser