VA-Utbyggnad Sjöbo Sommarby

Beställare: Sjöbo Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma 11.2 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2016-2017

Info

Sjöbo sommarby består av ca 200 fastigheter där allt fler blir permanentboende.

Entreprenaden avser utbyte av enskilda vatten- och spillvattenanläggningar samt nybyggnad av vatten- och avloppsnät för alla fastigheter med tillhörande avloppspumpstation för ca 100 fastigheter. Ombyggnad av el- och telenät samt nybyggnad av fibernät utförs samtidigt, delvis som sidoentreprenader.

Tillbake till referenser