VA omläggning, St. Herrestad Etapp 2

Beställare: Ystads Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma 11 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2019-2020

Info

Spill- samt färskvattenledningar i Stora Herrestad byts ut mot nya ledningar. Under arbetet har även en dagvattenledning anbragts.

Samtliga anslutna fastigheter fick nytt spillvatten, dagvatten samt färskvattenservis.

Tillbake till referenser