VA-omläggning, St. Herrestad Etapp 1

Beställare: Ystads kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma 5,9 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2018-2019

Info

I den sydöstra delen av Stora Herrestad inom Ystads kommun ska spillvatten samt färskvatten ledningar bytas ut mot nya ledningar.

Ny dagvattenledning kommer även att anläggas och samtliga anslutna fastigheter ska få en ny spillvatten-, dagvatten- samt färskvattenservis.

Tillbake till referenser