VA-Omläggning och Sanering Ystad Hamn

Beställare: Ystad Hamn
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 4,4 mio
Anläggningsperiod: 2014-2015

Info

Översikt

Ystad Hamn har i samband med omläggning av nya VA-ledningar påträffat en dieselförorening i en markförlagd kulvert.
Entreprenaden består av rivning av kulvert och sanering av omgivnade mark.
Även rivning och omläggning av nya VA-ledningar samt ombyggnad gata ingår i entreprenaden.

Huvudmängder
 • 1.000 ton förorenade massor
 • 185 m förorenad btg-kulvert dim 1200mm
 • 3.320 m² rivning asfalt
 • 1.992 m³ schakt väg
 • 5.200 m³ schakt va-ledningar
 • 4.700 m² geotextil
 • 3.320 m² bärlager
 • 3.320 m² asfaltgrus
 • 8.000 m² asfaltbetong
 • 110 m PE-rör tryck dim 110
 • 480 m PP-rör markavlopp dim160-315mm

Tillbake till referenser