VA ledningar, Brunnshög

Beställare: VA SYD
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: SEK 17,3 miljoner
Entreprenadperiod: 2017-2018

Info

Projektet avser nyanläggning av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar för utvecklingen av området Brunnshög i Lund. Arbetet innebär läggning av vattenledningar i högzon och superhögzon, tryckavloppsledningar, självfallsledningar för spillvatten och dagvatten samt anläggning av en stor avloppspumpstation.

Tillbake till referenser