VA ledningar, Brunnshög

Beställare: VA SYD
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: SEK 17,3 miljoner
Entreprenadperiod: 2017-2018

Info

Översikt

Projektet avser nyanläggning av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar för utvecklingen av området Brunnshög i Lund. Arbetet innebär läggning av vattenledningar i högzon och superhögzon, tryckavloppsledningar, självfallsledningar för spillvatten och dagvatten samt anläggning av en stor avloppspumpstation.

Huvudmängder
  • 18.500 m³ schakt
  • 19.000 m³ fyllning
  • 2.200 m tryckvattenledning dim 250 mm
  • 1.200 m tryckavloppsledning dim 225-355 mm
  • 1.200 m självfallsledning spillvatten dim 200-315 mm
  • 200 m självfallsledning dagvatten betongrör dim 300-315 mm
  • 1 st. spillvattenpumpstation med överbyggnad och pumpkällare

Tillbake till referenser