VA-Arbeten Almåsa Trädgårdskoloni

Beställare: Malmö stad, Fastighets- och gatukontoret
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma 19,5 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2019-2020

Info

653 kolonier var förbundna med vatten- och avloppsrör samt Almåsa gård och dansbanan. Anslutningen till det kommunala nätverket skedde genom att lägga 1250 meter tryckledningar, västerut längs Hagaviksvägen.

Längs Hagaviksvägen utförs 6 st avsättningar för servisledningar. I projektet omfattade förläggning av nya självfallsledningar dag- och spillvattenledningar samt vattenledningar, förläggning av bredbandsdukter, uppförande och elanslutning av 4 pumpstationer varav en med överbyggnad samt 2 st LPS-enheter.

Tillbake till referenser