Udvidelse Hannemanns Alle

Bygherre: By og Havn I/S
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: kr. 29,3 mio.
Anlægsperiode: 2015-2016
Rådgiver: Rambøll A/S

Info

Oversigt

I forbindelse med byudvikling af Ørestad Syd hvilket bl.a. omfatter en Arena, sportsfaciliteter, institutioner, parkering og boliger skal Hannemanns Allé og det tilstødende vejnet udvides og ombygges for at imødekomme de fremtidige forhold. Hannemanns Allé udvides fra 2-spor til 4-spor, og der anlægges 3 nye signalregulerede kryds. Der tilsluttes til eksisterende forhold samt etableres to nye sideveje samt en VIP indkørsel til arenaen. Derudover etableres der en parkeringsplads.

Hovedmængder
 • 20.000 m² opbrydningsarbejder
 • 10.000 m³ muld- og råjordsarbejder
 • 5.000 m³ bundsikringsarbejder
 • 3.000 m³ stabilgrusarbejder
 • 15.000 m² asfaltarbejder
 • 3.500 m² fliser,chausse- og brosten
 • 3.700 m kantsten
 • 3 stk. signalanlæg
 • 1 stk. vejbelysning
 • 1.000 m regnvandsledninger
 • 1.500 m ledningsgrave
 • 1.500 m drænledninger
 • 200 m vandledninger

Tilbage til referencer