Udvidelse af Holbækmotorvejen mellem Roskilde og Fløng

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 100,0 mio.
Anlægsperiode: 2009-2010
Rådgiver: COWI A/S (broer)

Info

Oversigt

Entrepriserne omfattede udbygningen af M11 Holbækmotorvejen på strækningen fra Fløng til Roskilde Vest. Arbejdet blev udført i to etaper, 1150.05, som omfattede nedrivning, ombygning af eksisterende broer samt etablering af nye broer, ombygning af underført Københavnsvej og hhv. øst- og vestvendte tilslutningsramper. Og etape, 1150.10, som omfattede trafikomlægning, afvandingsarbejder I M11, ombygning af 3 eksisterende broer, sideudvidelse af M11 samt reetablering af arbejdsområder.

Hovedmængder
  • 5.500 m afvandingsarbejder
  • 7.100 ton asfaltarbejder
  • 7 stk. broer og underføring
  • 253 stk. brønde

Tilbage til referencer