Udbygning, Vandhunden, Ishøj Havn

Bygherre: Ishøj Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 4,0 mio.
Anlægsperiode: 2014-2015
Rådgiver: NIRAS A/S

Info

Oversigt

Entreprisen omfatter 1. etape af en udbygning af Ishøj Havn på søområdet vest for Vandhunden. Entreprisen er et delprojekt i forbindelse med udvidelse af ARKEN – Kunstens Ø, idet udgravning af ca. 40.000 m3 jord fra ARKENs område skal transporteres og deponeres på søområdet ved Vandhunden. Opfyldningen skal deponeres som opfyldning på søområdet. Opfyldningen reguleres og sikres med stenskråninger, og efter en grov regulering tilsås jordoverfladen med græs.

Hovedmængder
  • 32.000 m³ råjordsindbygning i dæmning
  • 2.500 m³ ralbanket under vand
  • 2.200 m³ dæksten
  • 2.000 m² græssåning

Tilbage til referencer