Udbygning, Helsingør Kongevejen, III

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 17,0 mio.
Anlægsperiode: 2010-2011
Rådgiver: Grontmij A/S

Info

Oversigt

Grundet store trafikale problemer udførte vejdirektoratet og Helsingør Kommune en udvidelse af Helsingør Kongevej. Arbejdet blev udbudt i 3 etaper som vi alle udførte. Da arbejdet blev udført på en særdeles trafikeret strækning med intensiv belastning fra bl.a. færgetrafik, var der store krav til trafikhåndteringen. Udover rundkørselsarbejder og sideudvidelse er eksisterende støjvold flyttet, der er etableret ny støjskærm, gravet for diverse ledningsejere, samt etableret
Komplet lysanlæg.

Hovedmængder
  • 30.000 m³ råjordsarbejder
  • 1.200 m² støjskærm
  • 2.500 m kloakledninger
  • 110 stk. brønde
  • 15.000 m² bundsikringsarbejder
  • 15.000 m³ stabilgrusarbejder
  • 15.000 m² asfaltarbejder