Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Gl. Holtevej og Hørsholm Kongevej

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 375,0 mio.
Anlægsperiode: 2013-2016
Rådgiver: COWI A/S (veje)

Info

Oversigt

Udbygning af eksisterende motorvej i drift
Projektet omfattede udbygningen af M14 Helsingørmotorvejen mellem Hørsholm Syd og Egebækvej.

Entreprisen bestod af jord-, vej- og afvandingsarbejder på 4,2 kilometer motorvej, som blev udvidet fra 4 til 6 spor, 5 kilometer ramper, 2 kilometer kommunevej, udskiftning af 6 broer, nedramning af ca. 1.300 meter jernbetonpæle og ca. 1.700 meter stålpæle samt etablering af betonskørt til 3,6 km støjskærme og færdselsregulerende udstyr.

Entreprisen krævede stor fokus på anlægslogistikken, da den omfattede stor
blødbundsudskiftning samt levering, opstilling, kontrol, drift, vedligehold og fjernelse af midlertidige afspærringer og afmærkninger.

I forbindelse med oprensning og tilfyld i spunssø ved Elleslettegårdsvej blev indbyggede sten gravet op og kørt til depot, mens der ligeledes blev opgravet og bortkørt store mængder sedimenter.

Der blev ligeledes håndteret sedimenter fra tre regnvandsbassiner. Sedimenterne indeholdt bl.a. ler, silt og gytje.

Arbejderne blev udført op ad vej i drift.

Hovedmængder
 • 140.000 m³ råjordsarbejder
 • 35.000 m afvandingsarbejder
 • 50.000 m³ bundsikrings­arbejder
 • 48.500 m³ stabilgrusarbejder
 • 310.000 ton forurenet jord
 • 104.000 ton asfaltarbejder
 • 6 stk. opførelse af broer
 • 10.600 m midl. trafikværn
 • 83.300 m midl. kørebaneafmærkning
 • 282 stk. DRI-afspærringer
 • 31.000 m³ blødbundsarbejder
 • 1.900 m³ Indbygning med letklinker
 • 1.300 meter jernbetonpæle
 • 1.700 meter stålpæle

Tilbage til referencer