Tygelsjö Gård Exploatering

Beställare: Malmö stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma  12.2 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2018-2019

Info

Objektet är beläget i Tygelsjö och är ett avlångt exploateringsområde som begränsas av bebyggelse i väster samt åkermark i öster. På området ska bla. anläggas ny lokalgata, VA, GC-väg, ridstig och ett utjämningsmagasin för dagvatten.

I entreprenaden ingår även ny belysning och planteringsområden med träd, buskar och gräs.

Tillbake till referenser