TSA 33, Ramper Vemmedrup

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 15 mio.
Anlægsperiode: 2017-2018
Rådgiver: Vejdirektoratet

Info

Etablering af rampeanlæg og trafikafvikling
Hovedentreprisen TSA 33, Vemmedrup, omfattede anlæg af to østvendte ramper og en sideudvidelse af det sydlige bygværk over Køge Å. Derudover indeholdt projektet arbejde med jord, afvanding, bundsikring, stabilgrus, asfalt, tunnelering, autoværn, pæleramning, brolægning og afmærkning på to ramper, ca. 0.6 km. Projektet indeholdt endvidere nedvibrering af interimsspuns på op til 15 meter. Samlet bestod pæleramningen af 45 stk. 16 meter pæle.

Derudover omfattede projektet også tavlearbejde, sideudvidelse af sydlig bygværk over Køge Å, nedrivning af ejendom, bro og trafikafvikling på motorvej og kommunevej. I forbindelse med etableringen af byggepladsen og arbejdet ved åen var der særligt fokus på ikke at beskadige åen, ligesom en større gasledningen skulle beskyttes under arbejdets udførelse.

Som led i udførelsen af arbejdet blev der koordineret med Banedanmark i forbindelse af håndteringen af afledningstracé til forsyningsledningerne til den nye København-Ringsted Bane.

Optimering af projekt og tidsplan i samarbejde med bygherre
I samarbejde med Vejdirektoratet blev det besluttet at ændre i rækkefølgen af opgaver og dermed blev frakørselsrampen i vestgående retning hurtigere klar med belysning og signalanlæg. Rampen blev derfor åbnet næsten et år før tid.

Tilbage til referencer