Frakørselsramper – E20 Vemmedrup

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 14,7 mio.
Anlægsperiode: 2017-2018
Rådgiver: Vejdirektoratet

Info

Oversigt

Frakørselsrampen på E20, Vemmedrup, er i hovedtræk opført gennem jord, – afvandings, – bundsikrings, – stabilgrus, – asfalt, – autoværns, – brolægnings, – og afmærkningsarbejder på to ramper, ca. 0,6 km.

Derudover bestod arbejdet af tavlearbejde, sideudvidelse af sydlige bygværk over Køge Å samt nedrivning af ejendom og trafikafvikling på motorvej og kommunevej.

Rampen havde planlagt åbning i efteråret 2018, men blev allerede åbnet i december 2017.  Dette skete i et godt samarbejde med Vejdirektoratet, hvor rækkefølgen på opgaverne blev ændret og frakørselsrampen blev hurtigere klar med belysning og signalanlæg.

Hovedmængder

● 14.000 m³ råjordsarbejder
● 3.000 m³ muldafrømning
● 5.000 m³ bundsikringsarbejder
● 1.500 m³ stabilgrusarbejder
● 1.300 m³ muldudlægning
● 2.100 m afvandingsarbejder
● 800 m² oprydning af asfalt
● 1.500 ton asfaltarbejder
● 3.500 m² overfladebehandling
● 700 m autoværn
● 50 stk. tavler
● 500 m afmærkning af kørebane
● 16.000 m² græssåning

Tilbage til referencer