Trehäradsvägen,Eslöv

Beställare: Eslövs kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 6,5 mio.
Anläggningsperiod: 2014-2015

Info

Översikt

Entreprenaden omfattar ombyggnad av befintlig korsning Trehäradsvägen- Sallerupsvägen samt anslutningen av Södergatan till en ny cirkulationsplats.

I detta arbete ingår även fyra nya busshållplatser, separerad gc-väg samt ny belysning och omläggning av VA-ledningar.

Huvudmängder
  • 300 m² rivning gatsten
  • 1040 m² rivning betongmarkplattor
  • 850 ton rivning asfalt
  • 1680 m3 schakt väg o plan
  • 4000 m² bärlager
  • 1535 m² asfaltgrus
  • 6710 m² asfaltbetong
  • 1000 m² betongmarkplattor
  • 1535 m² asfaltgrus
  • 950 m kantstöd granit

Tillbake till referenser