Trehäradsvägen,Eslöv

Beställare: Eslövs kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 6,5 mio.
Anläggningsperiod: 2014-2015

Info

Entreprenaden omfattar ombyggnad av befintlig korsning Trehäradsvägen- Sallerupsvägen samt anslutningen av Södergatan till en ny cirkulationsplats.

I detta arbete ingår även fyra nya busshållplatser, separerad gc-väg samt ny belysning och omläggning av VA-ledningar.

Tillbake till referenser