Transportledning Korsør – Vemmelev

Bygherre: SK Service A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 7,5 mio.
Anlægsperiode: 2009-2010
Rådgiver: Orbicon A/S

Info

Oversigt

I forbindelse med at sommerhusområdet fra Næsby Strand til Bildsø Strand skulle spildevandskloakeres, indebar det, at der skulle etableres et transportsystem for spildevandet fra Næsby Strand via Vemmelev til Korsør Renseanlæg. Samtidig blev dele af det eksisterende pumpesystem fra Vemmelev til Korsør Renseanlæg omlagt. Entreprisen omfattede i hovedtræk etablering af ca. 10 km Ø250/Ø400mm trykledning dels ved gravning og dels ved styret boring- med tilhørende 2 pumpestationer samt 2 km Ø63 mm.

Hovedmængder
  • 4.500 m Ø250 trykledning
  • 5.500 m Ø400 trykledning
  • 2 stk. pumpestationer
  • 2.000 m Ø63mm trykledning
  • 650 m styret boring ø400
  • 1.300 m styret boring ø250-ø160

Tilbage til referencer