Transportledning, Hundested-Melby

Bygherre: Halsnæs Forsyning A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 24,2 mio.
Anlægsperiode: 2017-2018
Rådgiver: Orbicon A/S

Info

Oversigt

Barslund har etableret en 12,6 km lang transportledning mellem Hundested Renseanlæg og Melby Renseanlæg.

Transportledningen løber både gennem mark, skov og veje, og er underført ved jernbane.

Arbejdet omfattede 11,9 km trykledninger med to parallelle ledninger, 700 meter gravitationsledninger i beton samt etablering af tre dykkede pumpestationer.

Projektet bestod derudover af store mængder belægnings- og ledningsarbejde samt styret underboring.

Undervejs i projektet blev der stillet store krav til trafikomlægninger og afspærringer ved vejarbejdet.

Hovedmængder

● 2.000 m² bundsikringsarbejder
● 4.000 m² stabilgrusarbejder
● 5.500 ton fyldgrus
● 7.500 ton bortskaffelse af jordfyld
● 11.900 m² parallelle Ø250 PE ledninger
● 0,7 m gravitationsledning bt
● 2 stk. Ø 1250 bt
● 36 m Ø 1000 bt bassinledning

Tilbage til referencer