Transmissionsledning, Køge -Greve

Bygherre: VEKS I/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 80,0 mio.
Anlægsperiode: 2013-2014
Rådgiver: COWI A/S

Info

Aftalen omhandler jord-, beton-, belægnings- smede- og montagearbejder i forbindelse med etableringen af en ny 20 km DN 300 fjernvarmetransmissionsledning mellem Køge og Greve.
Endvidere indgår i aftalen administration af rørleverance som indkøbes af bygherre. Opgaven er udført med en meget stram tidsplan og anlægslogistik.

Tilbage til referencer