Trafikplats Hammar

Beställare: Trafikverket
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma SEK 16,1 miljoner
Entreprenadperiod: 2017

Info

Entreprenaden avser ombyggnad av Trafikplats Hammar i Kristianstad på väg 118 och förlängning av avfartsramp längs med E22 som ska leda till ett nytt handelsområde vid Hammarslund. Objektet är en totalentreprenad och det ingår att utföra 2 cirkulationsplatser.

Tillbake till referenser