Trafikplats Hammar

Beställare: Trafikverket
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma SEK 16,1 miljoner
Entreprenadperiod: 2017

Info

Översikt

Entreprenaden avser ombyggnad av Trafikplats Hammar i Kristianstad på väg 118 och förlängning av avfartsramp längs med E22 som ska leda till ett nytt handelsområde vid Hammarslund. Objektet är en totalentreprenad och det ingår att utföra 2 cirkulationsplatser.

Huvudmängder
  • 13.000 m² rivning & fräsning asfalt
  • 5.000 m³ schakt
  • 5.000 m² geotextil
  • 18.500 m² bärlager
  • 3.500 m³ förstärkningslager
  • 2.000 m kantstöd
  • 18.000 m² asfaltsbeläggning
  • 1.000 m² växtbädd

Tillbake till referenser