Trädgårdsstaden Ystad

Beställare: Ystads kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma 17,6 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2017-2018

Info

Projektet avser ett område före detta handelsträdgård i centrala Ystad som ska exploaterat för bostäder. Området har stort naturvärde och stora delar av befintlig vegetation ska bevaras och föråadlas för att bibehålla områdets karakter. Arbetet omfattar byggqande av byggator, mark, terrassering, VA, belysning och järnvärme.

Tillbake till referenser