Trädgårdsstaden Ystad

Beställare: Ystads kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma 17,6 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2017-2018

Info

Översikt

Projektet avser ett område före detta handelsträdgård i centrala Ystad som ska exploaterat för bostäder. Området har stort naturvärde och stora delar av befintlig vegetation ska bevaras och föråadlas för att bibehålla områdets karakter. Arbetet omfattar byggqande av byggator, mark, terrassering, VA, belysning och järnvärme.

Huvudmängder
 • 20 stk. flytt av fruktträd
 • 19.900 m² röjning
 • 25.800 m³ borttagning av markvegetation och jordmån
 • 565 m² spont
 • 23.600 m³ schakt
 • 21.000 m³ fyllning
 • 13.500 m² geotextil
 • 6.000 m²asfalt
 • 25.000 m² växtbädd
 • 70 m hammarborring
 • 68 m styrd borring
 • 24 stk. nedstigningsbrunn NB1000
 • 46 stk. tillsynsbrunn dim 400 & 600 mm

Tillbake till referenser