TP10, København-Ringsted

Bygherre: Banedanmark
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: kr. 363,0 mio.
Anlægsperiode: 2013-2016
Rådgiver: EKJ

Info

Banedanmark anlægger en ny jernbane fra København over Køge til Ringsted. Projektet ”TP10 Broer og Jord” udstrækker sig fra syd for Avedøre Havnevej og slutter syd for Brøndbyvester Boulevard. Det indeholder i alt 12 bygværker, herunder 7 overføringer, 3 underføringer, 2 faunapassager, samt 4 støttevægge. Det udføres i totalentreprise med 3D modellering i projekteringen og udførelsen. Anlægslogistikken var yderst kompliceret da der skulle flyttes store jordmængder, også på tværs af trafikken.

Tilbage til referencer