TP10, København-Ringsted

Bygherre: Banedanmark
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: kr. 363,0 mio.
Anlægsperiode: 2013-2016
Rådgiver: EKJ

Info

Oversigt

Banedanmark anlægger en ny jernbane fra København over Køge til Ringsted. Projektet ”TP10 Broer og Jord” udstrækker sig fra syd for Avedøre Havnevej og slutter syd for Brøndbyvester Boulevard. Det indeholder i alt 12 bygværker, herunder 7 overføringer, 3 underføringer, 2 faunapassager, samt 4 støttevægge. Det udføres i totalentreprise med 3D modellering i projekteringen og udførelsen. Anlægslogistikken var yderst kompliceret da der skulle flyttes store jordmængder, også på tværs af trafikken.

Hovedmængder
  • 190.000 m³ muldjordsarbejder
  • 570.000 m³ råjordsarbejder
  • 13.000 m afvandingsarbejder
  • 58.000 m³ bundsikringsarbejder
  • 82.500 m³ stabilgrusarbejder
  • 5.000 m³ kalkstabilisering
  • 19.500 m³ betonarbejder
  • 20.300 ton asfaltarbejder
  • 7 stk. broer og underføring
  • 3 stk. omfattende grundvandssænkning for tunnel

Tilbage til referencer