TP 30, København – Ringsted

Bygherre: BaneDanmark
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: kr. 344,6 mio.
Anlægsperiode: 2014-2016
Rådgiver: ISC A/S

Info

Oversigt

Entreprisen omhandlede etableringen af en ny bro ved udfletningsanlægget mellem M4, Motorring 4 og M11, Holbækmotorvejen ved Vallensbæk Sø på den kommende jernbanelinje mellem København og Ringsted. Entreprisen omfattede 3 broer der samles som en 500m lang gennemgående bro og støttemur samt jord-, afvandingsarbejde og grundvandssænkningsanlæg i forbindelse med broer, støttemure og dæmninger for jernbanen. Entreprisen blev udført i konsortium med CG Jensen.

Hovedmængder

● 60.000 m³ muld og råjord
● 15.000 m³ bund og stabilgrus
● 5.000 m³ cementstabiliseret grus
● 500 m² asfaltarbejder
● 4.000 m³ ballast
● 3 stk. grundvandssænkning vha sugespidser/pumpeanlæg

Tilbage til referencer