TP 20, København – Ringsted

Bygherre: Banedanmark
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 147,7 mio.
Anlægsperiode: 2014-2016
Rådgiver: MOE A/S
Konsortie: Barslund A/S – CG Jensen A/S

Info

Oversigt

Entreprisen TP 20 er en del af den “nye bane København-Ringsted”. Entreprisen omfatter flytning af ca. 300.000 m3 jord, etablering af ca. 4.6 km banetracé, etaplering af spuns samt forborigng for denne. Reetablering af stier og vandløb, flytning af losseplads, banedæmning gennem Vallensbæk Sø, et regnvandsbassin ved Brøndbyvej samt konstruktionsarbejder for en kombineret vandløbs- og stitunnel, en vandløbstunnel, en stitunnel samt en stibro.

Hovedmængder
 • 300.000 m³ muld- og råjordsarbejder
 • 125.000 m³ friktionsfyld
 • 16.000 m³ ballastskærver
 • 40.000 m³ bund- og stabilgrusarbejder
 • 10.000 m² asfaltarbejder
 • 220.000 m³ kalkstabilisering
 • 20.000 ton håndtering af forurenet slam
 • 2.500 m² spuns samt forboring
 • 2 stk. stitunnel
 • 250.000 m² græssåning
 • 1.500 m dræn
 • 300 m ø1200-Ø1800 betonledninger

Tilbage til referencer