TP 20 KBH – RINGSTED

Bygherre: Banedanmark
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 2,3 mio.
Anlægsperiode: 2014-2015
Rådgiver: MOE A/S – CRT

Info

Oversigt

Entreprisen TP 20 er en del af Banedanmarks nye forbindelse mellem ”København-Ringsted”.

Entreprisen omhandler flytning af ca. 300.000 m³ jord, etablering af ca. 4.6 km banetracé, etablering af spuns samt forboring for denne. Derudover nedrivning af sedimentbeholder, reetablering af stier og vandløb, flytning af losseplads, banedæmning gennem Vallensbæk Sø, et regnvandsbassin ved Brøndbyvej samt konstruktionsarbejder for en kombineret vandløbs- og stitunnel, en vandløbstunnel, en stitunnel samt en stibro.

Hovedmængder

● 400 m²/4200 ton beton, nedbrydning af bygningsværk til -2,7 meter under vandspejl. Bundpladens tykkelse var 1,0 meter
● Nedbrydning af fløjvæg til -3,8 meter under vandspejl. Tykkelse på fløjvæg var 45 cm

Tilbage til referencer