Tilkørselsrampe Aarhus N

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 12 mio. DKK
Anlægsperiode: 2019
Rådgiver: Sweco A/S

Info

Etablering af ramper ved Aarhus
Projektet omfattede etableringen af en ny rampe mod Århusvej og Djurslandmotorvejen, der hartil formål af forkorte kødannelsen ved Aarhus. Barslund forlængede rampen med cirka 1.000 meter, hvilket betød, at bilisterne fremadrettet har en kilometer længere at placere sig på.

Overordnet omfatter projektet jord-, afvandings- og belægningsarbejde samt afmærkning og udstyr på en 1,5 km lang strækning i forbindelse med ­forbedringer af E45 rampen i nordgående retning mod Aarhus nord. Formålet er at øge den tilladte hastighed på rampen samt en vejudvidelse til to spor frem til rampen deles. Som en del af projektet blev der etableret regnvandsbassin inklusiv kunstoftmembran til afvanding. Ydermere blev den lokale Bukbæk omlagt i rør. Til ledningsarbejdet blev der udført styret boring under E45 motorvejen. Afslutningsvis blev der opsat autoværn.

For at minimere gener fra trafikken valgte vi at indgå samarbejde med en lokal lodsejer for at etablere vores byggeplads og en stor tipplads på et område efter afkørslen fra hovedsporet. Dette betød, at vi kunne undgå at genere trafikken i hovedsporet i anlægsperioden, ligesom vi hurtigt og effektivt kunne aflevere materialer.

Tilbage til referencer