Tilbygning Skolen på Islands Brygge

Bygherre: Københavns Ejendomme
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 2,1 mio.
Anlægsperiode: 2011
Rådgiver: MOE A/S

Info

Oversigt

Entreprisen omfattede jordoprensning og belægningsarbejder i forbindelse med nyt gårdareal og tilbygning ved skolen på Islands Brygge. Her har Barslund opbrudt og bortskaffet asfalt, udført jordarbejderne samt regnvand og dræn ledninger med tilhørende brønde. Entreprisen afsluttende med belægning af gummiasfalt, asfalt og gartneropgaver. Opgaven blev udført som underentreprise for A. Anker Hansen A/S.

Hovedmængder
  • 1.500 ton forurenet jord klasse 1
  • 7.000 ton forurenet jord klasse 2-3
  • 100 ton forurenet jord klasse 4
  • 10.000 m² afgravning af jord og muld
  • 2.000 ton asfalt opbrydning
  • 1.250 m kantsten og stålkanter
  • 3.500 m² belægninger
  • 1.500 m² beplantningsarbejder

Tilbage til Infrastruktur eller Landskab