Teglholmen

Bygherre: Københavns Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 23.4 mio.
Anlægsperiode: 2016-2017
Rådgiver: Via Trafik

Info

Oversigt

Entreprisen omfatter etablering af at sikre skoleveje mellem boligområdet ved Sjælør Station og den nye skole på Teglholmen.

Arbejdet består primært af belægnings- og brolægningsarbejder samt beplantning og trafikhåndtering. Dertil kommer tilpasning af eksisterende belysning samt signalregulering i forbindelse med sikring af skoleveje og busfremkommelighed langs meget befærdede gader.

Anlægsarbejdet struktureret omkring 2 korridorer og andre supplerende projekter.

Hovedmængder

● 3.500 ton asfalt oprydning
● 4.150 m oprydning kantsten
● 650 m³ muldjordsarbejder
● 3.060 m³ bortkørsel af råjord
● 85 stk. brønde
● 350 m stikledninger
● 8.625 m² asfaltarbejder
● 4.015 m kantsten
● 3.420 ² fliser
● 3 stk. signalanlæg

Tilbage til referencer