Svanemølleruten, Cykelsti

Bygherre: Københavns Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 7,5 mio.
Anlægsperiode: 2013
Rådgiver: Rambøll A/S

Info

Oversigt

Entreprisen omfattede etablering af etape 2 af Svanemølleruten. Svanemølleruten er en cykelforbindelse der forløber langs jernbanen fra Ryparken Station til Langelinjebroen. Opgaven blev udført i særdeles trafikerede arealer og stillede store krav til trafikhåndteringen af alle byrummets aktører.

Hovedmængder
  • 1.000 m² opbrydningsarbejder
  • 1.200 m³ råjordsarbejder
  • 1.000 m³ bundsikringsarbejder
  • 500 m² stabilgrusarbejder
  • 3.000 m² asfaltarbejder
  • 2.500 m kantsten
  • 400 m² chaussessten
  • 500 m² flisefortov
  • 100 m² in-situ støttemur

Tilbage til Infrastruktur