Supercykelsti, Allerødruten, Lyngby

Bygherre: Lyngby Taarnbæk Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 2,2 mio.
Anlægsperiode: 2015
Rådgiver: Rambøll A/S

Info

Oversigt

Entreprisen omfatter jord-, afløbs-, belægnings-, lednings og beplantningsarbejder i forbindelse med etablering af tiltag på ny Supercykelsti, Allerødruten.

Der udføres bl.a. følgende tiltag på strækningen:
– anlæggelse af cykelshunt
– etablering af busperron
– ændring af belægninger
– anlæggelse af cykelsti
– afmærkning af p-båse
– anlæggelse af helleanlæg
– anlæggelse af overkørsler
– afkortelse af helle
– etablering af venstresvingsbane

Hovedmængder

● 450 m² opbrydning af granit-, chaussé- og belægningssten
● 610 m² muldjordsarbejder
● 800 ton råjordsarbejder
● 33 m ø110 PP ledning
● 230 m³ bundsikringsarbejder
● 120 m³ stabilgrusarbejder
● 1.200 m² asfaltarbejder
● 1.100 m afstribning
● 15 stk. skilte
● 6 stk. signalstandere incl anlæg

Tilbage til reference: Infrastruktur