Storstrømsbroen

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Underentreprise
Entreprisesum: 76 mio. DKK
Anlægsperiode: 2018-2019
Rådgiver: COWI A/S

Info

Oversigt

Byggemodning for byggeplads og haller
Projektet omfattede en større byggemodning på Masnedø for den kommende Storstrømsforbindelse.  Arbejdet ­omfattede byggemodning inklusiv veje, forsyninger og belægninger til den kommende byggeplads inklusiv kontorer og haller til fabrikation af elementer til den kommende bro. Der blev etableret beton, asfalt og grusbelægninger, afvandings- og drikkevandsledninger samt etableret fjernvarmeledninger på projektet.

Arbejde for tunnel og sænkning for jernbane samt dæmning
I projektet indgik der ligeledes indledende jordarbejde for ny tunnel samt jordarbejde til en større sænkning for den nye jernbanestrækning på 1.500 meter. I forlængelse heraf blev der etableret en køredæmning.

Adgangsvej og midlertidig kaj
Som en del af opgaven blev der etableret en ny adgangsvej til en midlertidig kaj. Her blev der indbygget sand, og fyldt op med sten samt etableret spuns.

Spuns og stenarbejde
Den nye kajkonstruktion, der fremover skal fungere som anlægskaj af materialer til projektet, blev udført på et inddæmmet 1,5 hektar areal på Masnedø. Her blev der indbygget mere end 80.000 m³ via rør.

One company projekt
Barslund udførte Storstrømsprojektet i samarbejde med datterselskaberne MH (el-arbejde), Shoulders (spuns), Zøllner (sand- og stenarbejde) samt Spotland (BIM/VDC/Landmåling).

Hovedmængder

● 273.000 m³ jordarbejde
● 35.600 m² asfalt
● 23.000 m² grusbelægninger
● 8.200 m² betonbelægninger
● 30.000 m Ø100-Ø200 elkabler
● 3.400 m fjernvarmeledninger
● 3.900 m afvandingsledninger
● 1.350 m spildevandsledninger
● 2.000 m drikkevandsledninger
● 15.000 m² geotekstil
● 6.000 t sten 100-500 kg
● 7.500 t sten 60-300 kg
● 140.000 m³ sandindfyld
● 3.180 såuns
● 82.000 m³ indbygning af sand
● 3.000 m³ fjernelse af bølgebryder
● 3.000 m³ etablering af bølgebryder

Tilbage til referencer