Støvring Ådale, Anlæg af nye veje

Bygherre: Rebild Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 12 mio.
Anlægsperiode: 2018
Rådgiver: Niras A/S

Info

Etablering af ny vej i åbent landskab
Projektet omfattede udbygning af vejanlæggene i Støvring Ådale, herunder etablering af en rundkørsel samt fortov og fællessti. Der blev etableret en interimsvej i forbindelse med projektet for de beboere der skulle færdes nord for området samt for lokale landmænd.

Under projektet blev der håndteret blødbund, etableret kabler samt omlagt eksisterende kabler, herunder højspændingskabler. Derudover blev der udført interimsspuns i forbindelse med byggegrube, brolægning, ledninger, grundvandssænkning samt etableret et 2.500 m³ bassin.

Der har løbende været koordinering med ledningsejere samt anden entreprenør, der udførte et tilstødende tunnelprojekt.

Tilbage til referencer